ข้อมูลบริษัท

มาทำความรู้จักเรา

บริษัท เว็ทซินโนว่า จำกัด

วันที่ก่อตั้ง : 11 ธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน : 25,000,000 บาท

ความเป็นมา

ความเป็นมา

VetSynova ย่อมาจาก Veterinary Synergistic Innovation เป็นการผสานรวมของนวัตกรรมต่าง ๆ ภายใต้ความรู้ทางสัตวแพทย์ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์เลี้ยงและมนุษย์ โดยเป็นนวัตกรรมทั้งจากต่างประเทศและประเทศไทยเอง

จุดประสงค์

  • เพื่อคิดค้นและนำสินค้านวัตกรรมทางสัตวแพทย์มาใช้เพื่อเกิดประโยชน์และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สัตว์เลี้ยงและมนุษย์
  • เพื่อสนับสนุนและต่อยอดงานวิจัยและนักวิจัยของไทย ให้ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์และแบรนด์สินค้าของไทย เป็นที่ยอมรับโดยประจักษ์แก่สายตาชาวโลก
เกี่ยวกับเรา

เราคือใคร?

เราทำอะไร?

เป้าหมายของเราคืออะไร?

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เพื่อประสานและสร้างนวัตกรรมทางสัตวแพทย์
เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงและมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้น

พันธกิจ

เรามุ่งจัดหาผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพดีที่สุด
เพื่อสัตว์เลี้ยงและสัตวแพทย์
Founder
นายสัตวแพทย์มนัยธร เสริบุตร
นายสัตวแพทย์มนัยธร เสริบุตรผู้ร่วมก่อตั้ง, Chief Executive Officer
  • ปริญญาเอกด้านสัตวแพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ประกาศนียบัตรในโปรแกรมฝึกฝนสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก โรงพยาบาลสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • การบริหารจัดการทางการตลาดรูปแบบใหม่ จากโรงเรียนบริหารธุรกิจจุฬาลงกรณ์
นายกิตติชัย คำภานนท์
นายกิตติชัย คำภานนท์ผู้ร่วมก่อตั้ง, Managing Director
  • ปริญญาวิศวกรรมบัณฑิต (วิศวกรเคมี) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • การบริหารจัดการทางการตลาดรูปแบบใหม่ จากโรงเรียนบริหารธุรกิจจุฬาลงกรณ์
นายณัฐชัย จันทร์เงิน
นายณัฐชัย จันทร์เงินผู้ร่วมก่อตั้ง, Chief Financial Officer
  • ปริญญาวิศวกรรมบัณฑิต (วิศวกรเคมี) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ปริญญาโท (วิทยาศาสตร์วิศวกรรมทางการเงิน) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ทีมคิดค้นพัฒนา
พันธมิตรของเรา
แบรนด์ผลิตภัณฑ์
แผนการส่งออก