บริษัท เว็ทซินโนว่า จำกัด ได้เข้าพบ ผศ.สพ.ญ.กรรณิการ์ พงษ์รูป ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ และมอบ “DeliSci Excella” อาหารฟื้นฟูสำหรับสัตว์ป่วย ขาดสารอาหาร และพักพื้นหลังการผ่าตัด ที่ต้องการพลังงานและสารอาหารคุณภาพสูง เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป 💙
#DeliSci #Excella #ChiangMaiUnversity #Nutrition