บริษัท เว็ทซินโนว่า จำกัด เข้ามอบผลิตภัณฑ์ DeliSci Excella อาหารสำหรับสัตว์ป่วยพักฟื้น
ให้แก่ อาจารย์เกียรติศักดิ์ ตันเจริญ รักษาการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เพื่อใช้ประโยชน์กับสัตว์ป่วยพักฟื้นในโรงพยาบาลสัตว์ต่อไป

#DeliSci #Excella #KasetsartUniversity #Nutrition