ผลิตภัณฑ์ Dermodacyn

Disinfecting Solution 1L.

Disinfecting Solution

High-Level Disinfectant – ฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์ และพื้นผิว สามารถสัมผัสตัวคนและสัตว์ได้ สามารถสัมผัสดวงตา จมูก ปากได้ ฆ่าเชื้อในอากาศ กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์

ดูเพิ่มเติม
Disinfecting Solution 5L.

Disinfecting Solution

High-Level Disinfectant – ฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์ และพื้นผิว สามารถสัมผัสตัวคนและสัตว์ได้ สามารถสัมผัสดวงตา จมูก ปากได้ ฆ่าเชื้อในอากาศ กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์

ดูเพิ่มเติม

GET EVRY UPDATE TO YOUR EMAIL

FOLLOW US IN OUR SOCIAL NETWORKS