กรดไฮโปคลอรัส (Hypochlorous acid) หรือสูตรทางเคมีคือ HOCl เป็นสารที่ระบบภูมิคุ้มกันสร้างขึ้นจากเม็ดเลือดขาวเพื่อทำลายสิ่งแปลกปลอมที่รุกราน เช่น แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา สปอร์ เป็นสารจากธรรมชาติเช่นเดียวกับที่มนุษย์และสัตว์สร้างขึ้น จึงปลอดภัย

 

กรดไฮโปคลอรัสอาจถูกเรียกในชื่ออื่นเช่น Superoxidized water (SOW), Electrolyzed water (EW) ซึ่งกรดไฮโปคลอรัสได้รับการรับรอง จาก USFDA ว่าเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อระดับสูง (High-level disinfectant) ที่สามารถใช้ได้กับเครื่องมือแพทย์ระดับวิกฤตได้ และได้รับการรับรอง Environmental Protection Agency (EPA) ว่าสามารถใช้เป็นน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อที่สัมผัสอาหารได้ (Food-contact sanitizer) และ ใช้กับอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตอาหารได้ ซึ่งกรดไฮโปคลอรัสมีความปลอดภัยที่สูงมากดุจน้ำเปล่า สามารถกินได้โดยไม่เป็นอันตราย
ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการทดสอบระดับ ISO แล้วว่าปลอดภัย ไม่เป็นพิษ ไม่ระคายเคือง ผลิตภัณฑ์ของเราภายใต้Microcyn® ได้รับการรับรองทั้ง FDA และ CE Mark

 

ภาพแสดงปฏิกิริยา Oxidative Bust ของเซลล์เม็ดเลือดขาว

CLEANSE : ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค

ฆ่าเชื้อและกำจัดไบโอฟิลม์ (biofilm) กรดไฮโปรคลอรัสนั้นมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคที่แรงกว่า sodium hypochlorite 70-100 เท่า และฆ่าเชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา ได้ 99.9999% ภายใน 30 วินาที โดยกรดไฮโปคลอรัสจะไปทำปฏิกิริยาซุปเปอร์ออก ซิเดชั่น (super oxidation) ทำลายผนังและเยื่อหุ้มเซลล์ ผลิตภัณฑ์ไมโครซินจะไหลเข้าสู่เซลล์เกิดแรงดันสูงภายในเซลล์ทำให้เชื้อโรค ระเบิดออก อีกทั้งยังสามารถแทรกซึมเข่าไปในเซลล์แบคทีเรีย เชื้อรา ห่ออนุภาคไวรัสเพื่อทำลายสารพันธุกรรมและแหล่งสร้าง พลังงาน ทำให้ทุกเชื้อโรคตายและหมดโอกาสกลายพันธุ์ ไม่เกิดเชื้อดื้อยาโดยที่ไม่ทำลายเนื้อเยื่อของมนุษย์และสัตงว์ เมื่อทำงานเสร็จแล้วสารจะกลายเป็น น้ำ ออกซิเจน และแร่ธาตุ ไม่ตกค้างในสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรทั้งคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม

RELIEVE: ลดการอักเสบ ลดปวด ลดการแพ้ลดคัน

กรดไฮโปคลอรัสสามารถช่วยลดการอักเสบได้ โดยการยับยั้งการเหนี่ยวนำให้เกิดการแตกตัวของแกรนูลใน mast cell (mast cell degranulation)สามารถทำลายสารก่อภูมิแพ้ได้

RESTORE: ช่วยกระตุ้นการหายของแผล

ไมโครซินช่วยกระตุ้นการหายของแผลโดยการเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวหนัง เพิ่มระดับออกซิเจนที่บริเวณบาดแผล เส้นเลือดขยายตัวทำให้เลือดไปเลี้ยงแผลมากขึ้น กระตุ้นการเคลื่อนตัวของเซลล์สร้างเส้นใย(fibroblast migration) ทำให้แผลหายได้เร็วอย่างมีประสิทธิภาพ